ממאורעות השבת האחרונה - רכיבה באזור מסילת ציון 21.9.2019

הצג להדפסה