לא בטוח שיודע לרכב על אופניים, יכול להיות שלא אוכל לרכב על קטנוע?

הצג להדפסה