כפפות קיץ לחורף שמתאימות לגריפים מחוממים - יש חיה כזו ?

הצג להדפסה