מי מכיר מקום שעושה ניטים עם הברגה בפנים?

הצג להדפסה