בעיית הצתה - רק סלילים #3 & #1 מוציאים ניצוץ. 2001 - GSX-R 750

הצג להדפסה