בדיקת שמן לקטנוע Xevo לאחר חניית לילה בשיפוע (ירידה)

הצג להדפסה