האם כדאי לעשות טיפול קטן ולא כל 12 אלף?

הצג להדפסה

הצג 40 הודעות מהאשכול בעמוד אחד
הצג 40 הודעות מהאשכול בעמוד אחד