לפתוח.. ועל הדרך להחליף כל המייסבים+מחזשים
וכשאני אומר כל.. אז הכל..
עושה לבד או במוסך?