שם לב שאופנוע שלך עדיין באחריות. עד כמה שידוע לי, הונדה (יבואן) דורשת טיפול כל-6000. תוודא מול מוסך שלא ייעשו לך בעיות עם אחריות. לגבי מערכות - אאל"ט אין לך שום דבר מהרשימה, רק ABS.