ב125 סמק לא תהיה טעות לפתוח ב300 לביקורת וטיפול במה שצריך טיפול.
ב200 לא הייתי נוגע אם אני מכיר את ההסטוריה של הכלי והוא טופל כראוי.