בדיוק.
והחוק דפוק ממש, או מצוין לבעלי חברות ביטוח, תלוי את מי שואלים.