למסירהנ3 ארגזים.
1 קאפה כמדומני 42 ליטר.
כולל המנשא שלו אין מפתח
2 ארגז לבן פירמה לא ידועה.
3 ארגז מורנו ורבנו ננננחמן מאומן צהוב.
4.מגיני בירכיים משומשות של תור.
5. חוברות אוטו מוטו טורבו מצב...