הכיסוי תמיד בארגז אז מכסה בכל עצירה ארוכה. כולל בבית בחניה פרטית ובעבודה בחניון מקורה. מעדיף להשאיר מעט 'סקרנות' לגנב המזדמן.