חבל שאין פרוט ושלבי פרוק המנוע והחלפת הרכיבים.
אפשר לדעת מהיכן הזמנת את החלפים המקורים?