עקב חשיבות הפוסט, אענה על שאלתו של פות"ש.
ראשית יש לציין שבינואר 2017 יצא תיקון לחוק עבירות מהירות מופרזת בכך שהעונשים, הקנסות והנקודות שנזקפים לזכות הנהג הוחמרו, לכן אני אענה בהתאם לעונש שניתן היה...