כלומר על פניו, לדיאר 650 זה בדיוק יכול להתאים וגם להואיל לשיטתך ?