זה מתחיל להיות נושא יותר לעוס משרשורי "איזה שמן לשים".
מישהו פה שמע על המונח "חיפוש"?
למה לא לקחת את אחד משרשורי ה"עורכים" ולהמשיך אותו?