קרא בבקשה את חוקי הפורום, כתוב עם סימני פיסוק, כתוב כותרות ענייניות.
סופרמוטו ליום יום - זו לא כותרת. אתה עלול להיתקל באשכול נעול.