מבלי להכיר את הכלי הספציפי והקרבורטורים הספציפיים - עקרונית אפשר להתאים הכל.
בפועל, אלא אם אתה מוצא הנחיות מפרוייקט שמישהו כבר עשה עם דגם קרבורטור מתאים וכל ההוראות, ההתאמות והחלקים שצריך - אולי זה...