במהלך השנים היו לי של ברוש שהחזיק זמן רב
והיה לי של מטרו (לא ברור לי תוצרת) שהחזיק אצלי ואצל השושנים יפה מאוד.

בשנים האחרונות הזמנתי מAPEX זול אבל לא מאריך חיים