"יבואן לא קובע המחיר" כן בטח. בגלל זה בבריטניה טרידנט 660 עולה 300 ליש"ט יותר מMT-07 ובארץ הקודש 20,000 (עשרים-אלף!) ש"ח יותר.
או שאולי אדוני חושב שטריומף מוכרים את הכלים האלה בבריטניה בהפסד להעלאת...