NIKKEN החליק? מה אתם אומרים, לא יכול להיות!
הרי הוא מצוייד במערכות בטיחות מתקדמות מצילות חיים! אפשר להיות עליו דביל כמה שרוצים!