המספר של המכוניות שעלו על הכביש, זה אחרי המכוניות שירדו מהכביש או שלא התחשבו בנתון הזה? נשמע לי מספר ברוטו קצת הזוי.