גם לי היו חששות בפעם הראשונה ששטפתי שם, ואני גם מעדיף שטיפה ידנית מוקפדת אבל לדעתי השטיפה באמת טובה לפעם ב, כפי שאמרת כדי להוריד לכלוך קשה ולהשתמש במים.
סה"כ אני ממליץ, אין שם שם פגיעה במערכת החשמל...