שמרנות, העדר מעוף, חוסר ידע וחוסר הבנה ובעיקר ביורוקרטיה מיותרת מונעות מלהנגיש פתרון פשוט וזול יחסית לצפיפות בערים ובכבישים.

בניגוד למה שקורה באירופה בו לדו"ג ממנוע יש יתרון יחסי על פני רכבים,...