מנוע מחזקים בסוף. אחרי שביצעת כבר את השיפור במתלים ובבלמים שיעמדו בעומס החדש.
ואם ההגדלה בכוח היא משמעותית אז כמובן לוודא שתיבת ההילוכים וההעברה גם יכולים לעמוד בעומס.

Sent from...