אתה מאבד 40% הספק בדרך מהמנוע לגלגל? לאן כל זה הולך?