טנרה 700
שנת 2020 (עלייה לכביש 09/2020 )
נקנה חדש ממטרו 00
רשיון A
8500 ק״מ
מטופל בקפדנות
לא ראה שטח ולא שבילי עפר.

סיבת המכירה : שינוי סטטוס משפחתי
כל הקודם זוכה