תטה את הגוף עם האופנוע אל תתנגד.
תסתכל לכיוון היציאה מהפניה לאן שהמבט שלך מסתכל לשם גם תיסע (אל תסתכל על הריצפה מתחתיך אין לך מה לחפש שם).
תראה שאתה במהירות הרצויה ומספקת לשם פנית הפרסה.
תלמד...