אפשר להזמין סינים שמתאימים לכל משקף

https://hebrew.alibaba.com/f/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%A4%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4-%D7%90%D7%95%D7%9F.html