הזכות לתבוע קיימת תמיד.
צריך לברר מה הסיכויים לזכות וזה על ידיי חיפוש תקדימים במקרים דומים.
ישנם לא מעט מאגריי מידע ברשת.

Nc750 שפוי לא בהכרח רצוי