זה מעיל רשת. לא מיועד ולא יחזיק במהירויות שאתה מתאר.
אם זה זה או כלום, אז עדיף מכלום.. אבל אל תשלה את עצמך שזה יחזיק בהחלקה ארוכה.
טוב לתוך העיר במהירויות נמוכות, פקקים וכאלה.