9,000 ק"מ ב4 שנים זה לא הרבה לפי דעתי
מה שכן, אני אישית לא מייחס יותר מידי חשיבות לק"מ
יותר חשוב לי כמה ואיך טיפלו בו.