השרשור הזה נועד למנוע פתיחה של מיליון שרשורים מיותרים מהסגנון הנ"ל:


השאלות האלה לא צריכות להיות מופנות לפורום ולכן ללא הצדקה ראויה פשוט יינעלו.
כדי לענות עליהן באופן מרוכז, קיים השרשור הזה.

...