מסכים, פשוט לחבר צינור גומי , יעשה את העבודה


Sent from my iPhone using Tapatalk