לתת לנוזל לזרום החוצה מכוח הכבידה זה פעם ראשונה שאני שומע. או שאולי אתה רומז לקפילריות של הנוזל בצינור הניקוז ...
יודע מה? אני לא שולל. אני רק אומר שמעולם לא זרם לי הנוזל החוצה בכיף שלו
חבל שרק...