מפקח הביטוח מאפשר לחברות הביטוח לגבות מאיתנו את הביטוח בשיטה שנוחה להם ומחייבת אותנו על פי חוק לשלם להם את הביטוח כך, שכל חברות הביטוח יצאו ברווח מאותו ביטוח.
הכי משתלם לחברת הביטוח שתשלם ביטוח מלא...