מצטרף לדיון - אני בדעה של דויטש אם כי מבין את דעתו של Ayalzo, שכן הטיעון שהוא מדבר עליו הוא סוג של אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד.

כלומר, במצב היפוטתי, אם מספר הרוכבים שעברו תאונה ותבעו את הביטוח...