במיוחד על אופנוע קר בהכנסה לראשון וקלאץ לחוץ מרגישים התנגדות שדוחפים את האופנוע