בולם נוזל שמרטיב את רפידות הבלם.
צינורית דלק קרועה.
בגדול, כמעט הכל יכול להמנע עי תחזוקה מונעת.