יש סכנות בהסתברות ממש נמוכה ויש כאלה עם הסתברות מאוד גבוהה. כל מה שציינת נמצא בהסתברות נמוכה. הסתברות גבוהה יותר שהרכב לידך יעיף אותך או שאתה תאבד שליטה