אם הבד הגיע למעצור בגלגל אז כן ואם חזר לעבוד לא לעשות כלום.