הסיבה היא שאם הרפידה התרחקה מהדיסק, הדריכות הראשונות גורמות לקירובה - בלי שאתה מקבל התנגדות, כי הרפידה עדיין אינה מוצמדת על הדיסק בכוח.
לכן הרגלית "צוללת" מטה ללא התנגדות.
ברגע שהבוכנות יצאו החוצה...