אם אתה עובד בשחור ולא פותח תיק מסודר, העצמאי שעל התיק שלו אתה פועל ישלם יותר מס.
אני לא מכיר את התעשיה אבל משער שאם התופעה בענף נפוצה העצמאי יגלגל את הפרש העלויות (יותר הכנסות =יותר מיסים) עליך....