אייל, כעולה מדברייך יתכן מאוד שהעירייה שאמונה על הכיכר התרשלה ולכן תוכל לדרוש ממנה פיצוי כספי על הנזק שנגרם לך לאופנוע.

המלצתי היא לפנות במכתב דרישה עם אסמכתאות המעידות על הנזק לעירייה ולבקש...