לגלוש על קלאץ/ניוטרל - בעיקר לא בטיחותי.
המצב המועדף הוא תמיד להיות על הגז (גם קבוע) או על הברקס:
1. אתה בשליטה
2. הכח שמופעל עוזר מאד למתלים להצמיד את הגומי לאספלט ובכך לשפר אחיזה

רוצה להבין...