אופנוע פנסיה כאופנוע ראשון? מה רע בסתם דיטי רוצעעעתתת!!11 ?
איזה תגובות הוא יקבל בבצפר? המנהלת זלדה תבקש שירכיב אותה ?

וברצינות. זה הסיגנון שהוא בחר?