זה לא כ"כ מעניין אותם.
הוא יכתוב 17.
ההגיון אומר שהמערכת אמורה למנוע ממנו לכתוב מספר נמוך מזה שהיה בטסט הקודם אך לא כך הדבר.
הוא ירשום מה שמופיע על הלוח וזהו.