תקע סיכה של מהדק במחבר החשמלי של הג'ק.
בד"כ צריך לקצר את השניים הרחוקים (יש שם 3 מגעים, מחברים בין הרחוקים).