אוקי,
פה אתה עוצר שניה ושואל את עצמך האם אתה יודע מה אתה עושה.
כשכתבת "את כל שאר הבדיקות", למה התכוונת?